Novinky

Rozklad čísel ( dospělí si ho dělají většinou již automaticky v hlavě, např při vracení v obchodě nám takto vracejí i prodavačky...)

14.11.2014 07:56
Rozklad čísel při sčítání: 28  +  7 = 35 Rozdělujeme si číslo 7 do  třiceti 2  do sedmi 5  2 8+ 2 = 30 a 30 + 5 = 15 Rozklad čísel při odčítání: 77 - 9  =  68 Rozdělujeme si číslo 9 do sedmdesáti 7   do devítky 2  77  - 7 = 70 a 70 -...

—————