Rozklad čísel ( dospělí si ho dělají většinou již automaticky v hlavě, např při vracení v obchodě nám takto vracejí i prodavačky...)

14.11.2014 07:56

Rozklad čísel při sčítání:

28  +  7 = 35

Rozdělujeme si číslo 7

do  třiceti 2  do sedmi 5

 2 8+ 2 = 30 a 30 + 5 = 15

Rozklad čísel při odčítání:

77 - 9  =  68

Rozdělujeme si číslo 9

do sedmdesáti 7   do devítky 2

 77  - 7 = 70 a 70 - 2 = 68

 

—————

Zpět